สถิติ/ผู้เข้าชม

011705
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
14
76
199
11374
395
2572
11705

Your IP: 3.93.74.227
Server Time: 2019-11-17 00:53:14

Login Form

boss

นางสุภารัตน์  ศิริธร

ผู้อำนวยการ

2boss

preecha

นายปรีชา  ศรีสุนะ

ครู อันดับ คศ.3

2preecha 

asomkid

นายสมคิด  จุปะมะตัง

ครู อันดับ คศ.3

 2somkid

asang

นางแสงจันทร์  ศรีสุนะ

ครู อันดับ คศ.3

 2sang

laddaporn

นางลัดดาพร  จุปะมะตัง

ครู อันดับ คศ.3

 2ladaporn

 janjanya

นางจรรยา  นันทะปัด

ครู อันดับ คศ.3

 2au

 iew

นางอังคณา  ที่ภักดี

ครู อันดับ คศ.2

 2iew

 Teetus

นายธีธัช  บัวศรี

ครู อันดับ คศ.1

teetus
 

นายพงษ์ชัย  ศึกษา

อันดับ คศ.1

pongchai 
  นางสาวฐิติกาล ปรุใหม่ ครูผู้ช่วย 2018 12 12 19 02 27

 10609387 766244760105131_516549806_n

นางสาวรุ่งอรุณ  สาโคตรวัน

ครูอัตราจ้าง

 tay

 awacha

นายวัชระ   ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 2018 12 12 19 08 01
 

นายอิทธิฤทธิ์  ดุลบดี

นักการภารโรง

11-5-2560 20-55-05

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนยางโกนวิทย์

      โรงเรียนยางโกนวิทย์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 130   คน มีข้าราชการครูในโรงเรียน 13  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน  มีพื้นที่  12 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ยางโกนวิทย์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4    รหัสไปรษณีย์ 41160 โทรศัพท์ 042 – 111523   มีอาคารเรียน 5 หลัง ชุมชนมีระดับการศึกษาในระดับต่ำ รายได้น้อย ครอบครัวมีปัญหาการอย่าร้างสูง โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนบางส่วน ทำให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงเรียนยางโกนวิทย์เป็นโรงเรียนไม่เอื้อแต่แข็ง  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นแนวทางพัฒนาพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภารกิจ

          โรงเรียนยางโกนวิทย์ เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบ่งเป็น  3  ระดับ

1.ระดับก่อนประถมศึกษา

1.1   ระดับอนุบาล 1

1.2   ระดับอนุบาล 2

1.3   ระดับอนุบาล 3

2.ระดับประถมศึกษา

2.1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.ระดับมัธยมศึกษา

3.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยมีความคาดหวังให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้

 1. การพัฒนาคน
 1. การพัฒนาชีวิต
 1. การพัฒนาสังคม

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

โรงเรียนยางโกนวิทย์ กลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 รหัส 1041680315  ตั้งอยู่ที่ยางโกนวิทย์ หมู่ที่ 10 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2507

ปัจจุบันมี  นางสุภารัตน์  ศิริธร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตที่ตั้งของโรงเรียน

          เขตการปกครอง

                   อ.บ.ต. หนองหัวคู

          ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

                   เป็นที่ราบ

ระยะห่างจากโรงเรียน

          ห่างจากสำนักงานกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ ระยะทาง   9   กิโลเมตร

          ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ระยะทาง 17  กิโลเมตร

ที่ดินของโรงเรียน

          เป็นที่ราบมีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน เป็นผืนเดียวกันทุกแปลง

แหล่งน้ำในโรงเรียน

          ประปาโรงเรียน

ไฟฟ้า

          โรงเรียนอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารสถานศึกษา

 1. นายนุรักษ์ วงษ์แก้ว               27  สิงหาคม 2507 – 20 กันยายน  2508
 2. นายสัมฤทธิ์ ศรีสะอาด           20  กันยายน 2508 – 4  มกราคม 2510
 3. นายอ่ำ กิจนุกร                     4    มกราคม 2510 – 30  กันยายน 2529
 4. นายพินิจ พรรคพล               14  ตุลาคม 2529 – 19  กุมภาพันธ์ 2531
 5. นายขันตี ภูนาขาว                19  กุมภาพันธ์ 2531 – 14 มิถุนายน 2532
 6. นายบุญหนัก นันทกุล             4  มิถุนายน 2532 -  1  ตุลาคม 2533
 7. นายสุดตา บุญแก้ว                 1   ตุลาคม 2533  -  15  มิถุนายน  2554
 8. นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ         8  มิถุนายน  2554 -  30 พฤษภาคม 2561
  9. นางสุภารัตน์  ศิริธร                31 พฤษภาคม 2561  -  ปัจจุบัน

Copyright © 2019 Copyright Yangkonwit School Rights Reserved.