สถิติ/ผู้เข้าชม

011697
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6
76
191
11374
387
2572
11697

Your IP: 3.93.74.227
Server Time: 2019-11-17 00:23:19

Login Form

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนยางโกนวิทย์

      โรงเรียนยางโกนวิทย์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 130   คน มีข้าราชการครูในโรงเรียน 13  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน  มีพื้นที่  12 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ยางโกนวิทย์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4    รหัสไปรษณีย์ 41160 โทรศัพท์ 042 – 111523   มีอาคารเรียน 5 หลัง ชุมชนมีระดับการศึกษาในระดับต่ำ รายได้น้อย ครอบครัวมีปัญหาการอย่าร้างสูง โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนบางส่วน ทำให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงเรียนยางโกนวิทย์เป็นโรงเรียนไม่เอื้อแต่แข็ง  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นแนวทางพัฒนาพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภารกิจ

          โรงเรียนยางโกนวิทย์ เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบ่งเป็น  3  ระดับ

1.ระดับก่อนประถมศึกษา

1.1   ระดับอนุบาล 1

1.2   ระดับอนุบาล 2

1.3   ระดับอนุบาล 3

2.ระดับประถมศึกษา

2.1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.ระดับมัธยมศึกษา

3.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยมีความคาดหวังให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้

 1. การพัฒนาคน
 1. การพัฒนาชีวิต
 1. การพัฒนาสังคม

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

โรงเรียนยางโกนวิทย์ กลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 รหัส 1041680315  ตั้งอยู่ที่ยางโกนวิทย์ หมู่ที่ 10 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2507

ปัจจุบันมี  นางสุภารัตน์  ศิริธร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตที่ตั้งของโรงเรียน

          เขตการปกครอง

                   อ.บ.ต. หนองหัวคู

          ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

                   เป็นที่ราบ

ระยะห่างจากโรงเรียน

          ห่างจากสำนักงานกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ ระยะทาง   9   กิโลเมตร

          ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ระยะทาง 17  กิโลเมตร

ที่ดินของโรงเรียน

          เป็นที่ราบมีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน เป็นผืนเดียวกันทุกแปลง

แหล่งน้ำในโรงเรียน

          ประปาโรงเรียน

ไฟฟ้า

          โรงเรียนอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารสถานศึกษา

 1. นายนุรักษ์ วงษ์แก้ว               27  สิงหาคม 2507 – 20 กันยายน  2508
 2. นายสัมฤทธิ์ ศรีสะอาด           20  กันยายน 2508 – 4  มกราคม 2510
 3. นายอ่ำ กิจนุกร                     4    มกราคม 2510 – 30  กันยายน 2529
 4. นายพินิจ พรรคพล               14  ตุลาคม 2529 – 19  กุมภาพันธ์ 2531
 5. นายขันตี ภูนาขาว                19  กุมภาพันธ์ 2531 – 14 มิถุนายน 2532
 6. นายบุญหนัก นันทกุล             4  มิถุนายน 2532 -  1  ตุลาคม 2533
 7. นายสุดตา บุญแก้ว                 1   ตุลาคม 2533  -  15  มิถุนายน  2554
 8. นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ         8  มิถุนายน  2554 -  30 พฤษภาคม 2561
  9. นางสุภารัตน์  ศิริธร                31 พฤษภาคม 2561  -  ปัจจุบัน

Copyright © 2019 Copyright Yangkonwit School Rights Reserved.