Get Adobe Flash player

มอบทุนศุภมาศ ทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2

 

มอบทุนศุภามาศ ทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2นายอนุพร  จันทร์เทา นักเรียนชั้น ม.3

เด็กชายจักรี ผดุงเวียง นักเรียนชั้น ป.6


เด็กหญิงสุมณฑา กิตติราช นักเรียนชั้น ม.3ว่าที่ร้อยเอกจักรพงษ์ เพ็ญศรี ในนามตัวแทน คุณศุภามาศ  โรยนอก มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนยางโกนวิทย์ จำนวน  3  ทุน ทุนละ 1,000  บาท