Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Attachments:
Download this file (1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  จ้างทำโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10112560.pdf)1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10112560.pdf[ ]68 Kb
Download this file (10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (งานธุระการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )10 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (งานธุระการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ]68 Kb
Download this file (11 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า.pdf)11 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า.pdf[ ]68 Kb
Download this file (12 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเ)12 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเ[ ]68 Kb
Download this file (13 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05072561.pdf)13 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05072561.pdf[ ]68 Kb
Download this file (14 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (ติดตั้งมุ้งลวด).p)14 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (ติดตั้งมุ้งลวด).p[ ]65 Kb
Download this file (15 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน (สนามเด็ก)15 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน (สนามเด็ก[ ]65 Kb
Download this file (2 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  จัดซื้อเสารั้วโรงเรียนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์.pdf)2 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเสารั้วโรงเรียนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์.pdf[ ]68 Kb
Download this file (3 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้ออุปกรณ์สำหรับวิชางานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23112)3 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์สำหรับวิชางานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23112[ ]68 Kb
Download this file (4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด.pdf)4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด.pdf[ ]68 Kb
Download this file (5 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.10529.pdf)5 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.10529.pdf[ ]68 Kb
Download this file (6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  จ้างทำไวนิล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1903256)6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำไวนิล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1903256[ ]68 Kb
Download this file (7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อกล้องเวปแคมและสายแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21032561.)7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องเวปแคมและสายแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21032561.[ ]68 Kb
Download this file (8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230425)8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230425[ ]68 Kb
Download this file (9 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้ออุปกรณ์ ห้องครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01052561.pdf)9 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ ห้องครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01052561.pdf[ ]68 Kb